מחירון צילומי ניובורן

צילומי ניו בורן יש לתאם מיד לאחר הלידה, בין 5-10 ימים

על מנת לקבל את התוצאות הטובות ביותר

חבילה חדשה תתעדכן בקרוב............. 

 

 

 


 

MEI_2928 מגורעןBW.jpg

{ תנאי תשלום ניתן לראות בתחתית העמוד }

תנאי תשלום ותנאי ביטול

 

  • ניתן לשלם באשראי, צ׳ק או מזומן.

  • עם קביעת מועד הצילומים תגבה מקדמה על סך 200 ש"ח .

  • יתרת התשלום תבוצע במלואה ביום הצילומים.

  • ביטול העסקה כרוך בתשלום של 5% מהמקדמה ששולמה.

  • דחיית מועד הצילומים עד 48 שעות מהמועד שנקבע.

  • לא ינתן החזר על ביטול שלא במסגרת ה- 48 שעות.